Heidi Pesterud Wiese

Psykomotorisk fysioterapeut

Heidi ønsker å hjelpe deg fra smerter, begrensninger og blokkeringer slik at du kan oppleve bedre helse, indre ro og livsglede.

Hun kan tilby psykomotorisk fysioterapi, tankefeltterapi, coaching og yogaterapi.

Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastning virker inn på kropp og sinn.

Heidi har mange års erfaring med forebyggende helse og behandling av pasienter med sammensatte lidelser. En av hennes spesialiteter er hjelp ved vanskelige følelser og livssituasjoner som har satt seg i kroppen som evt. smerter og spenninger.

Hun har stor interesse for en helhetlige tilnærming til symptomene. Hun er spesielt opptatt av den «frie pusten» og dens potensial og kraft kombinert med god kroppsbevissthet.

Spesialfelt

• Tankefeltterapi (TPT) og yogaterapi som behandling til fysiske smerter og emosjonelle utfordringer.  
• Forebyggende helse

Utdanning

• Fysioterapeut
• Psykomotorisk fysioterapeut
• Tankefeltsterapi
• Bachs blomstermedisin