Tankefeltsterapi

Tankefeltterapi (TFT) er en alternativ behandlingsform som kombinerer psykologi og energimedisin.

Tankefeltterapi er en behandlingsmetode, men brukes også som en selvhjelpsmetode eller et mestringsverktøy. I behandlingen brukes lett fingerbanking på bestemte steder på kroppen mens man tenker på det man har negative følelser for.

Det antas at alle hendelser i livet som fører til spenningstilstander kan være opphav til følelsesmessige problemer. Teorien er at tanker og følelser sitter lagret i et felt som oppstår når vi tenker. Som alle andre “felt” er dette feltet usynlig, men med krefter til å påvirke noe som har tyngde og vekt, i dette tilfellet, hjernen. Dette tankefeltet inneholder frekvenser med all informasjon om det vi tenker på, og informasjon som skaper den tilhørende følelsen.

På alle frekvenser kan det oppstå feil, som på en radio som skurrer. Angst, fobier og depresjoner ser ut til å være frekvensfeil som har oppstått i noen av svingningene i tankefeltet. Hjernen leser feilfrekvensen, og sender ut signaler til kroppen som skaper angst. En person som har fobi eller angst for slanger, vil føle ubehag og frykt bare ved tanken på en hoggorm, mens en annen person kan stå å se på en orm helt uten angst. Stress, sterke opplevelser eller medikamenter kan forstyrre “følelses-frekvensene” våre, og dermed utløse angst.

Denne teorien brukes sammen med kunnskapen om at kroppen inneholder energibaner, som i viten fra Østen og TKM-Tradisjonell Kinesisk Medisin, som også brukes i akupunktur og akupressur. Men i stedet for å sette nåler og punktere huden eller trykke, bruker man i TFT akupressur, det vil si lett fingerbanking mot energipunktene.

Bankingen på energipunktene søker å fininnstille feilfrekvensen. Utøvere sammenligner dette med en radio eller TV. Ved skurr fininnstiller vi inntil skurringen er borte. På kroppen fortsetter vi til vi føler at ubehaget er borte. Det er likheter på flere områder. Akkurat som det ikke spiller noen rolle hvor lenge skurringen har vært på en radiokanal, ser det ikke ut til å spille noen rolle hvor lenge man har hatt f.eks. angst. Selv etter årevis med daglig angst kan ubehaget hjelpes. TFT tar ikke bort evnen til å føle frykt eller angst, men intensiteten i det ubehag.

 

Tankefeltterapi har blant annet blitt bruk ved:

• Traumer
• Panikk/angst anfall
• Sorg og kjærlighetssorg
• Skyldfølelse
• Avhengighet
• Fobier
• Lese og skrivevansker
• Stress
• Sinne/sjalusi
• Tvangstanker/lidelser
• Mange typer fysiske smerter
• Konsentrasjonsvansker
• Depresjon
• Seksuelle problemer
• Samlivsproblemer
• Hyperaktivitet
• Tannlegeskrekk

Sjekk ut vår online booking for ledige timer hos våre terapeuter.