Behandling av spedbarn med skjevt hode

Våre osteopater behandler stadig flere babyer med skjeve hodeskaller med god effekt. Spenninger slipper taket og babyen slapper av og blir roligere.

Osteopati – effektivt for behandling av skjevt hode hos spedbarn

Nyere forskning tyder på at skjev hodeform hos spedbarn kan ha en negativ virkning på barnets utvikling. Det anbefales å behandle skjevt hode så tidlig som mulig da barnets hode fortsatt er formbart. Osteopatibehandling har vist seg å ha svært god effekt for behandling av skjev hodeskalle hos spedbarn. Da spedbarns hodeskalle vokser raskt er det viktig å forebygge skjevhet og iverksette tiltak og eventuell behandling ved osteopati slik at skjevheten får mulighet til å jevne seg ut.

Kjennetegn ved skjevt hode hos spedbarn

Skjevt hode hos spedbarn kjennetegnes ved at bakhodet kan være ganske flatt på den ene siden av hodet og med en litt framskutt panne på den samme siden. Årsaken til at spedbarnets hode kan bli skjevt er at skjelett og brusk hos spedbarn er så mykt at det lett lar seg forme ved ensidig belastning. Når et barn har en favorittside kan dette føre til at den ene siden av hodet forskyves fremover slik at ansiktet også kan bli skjevt, noe som kan føre til at barnet får et asymmetrisk ansikt.

Skjev hodefasong og flatt bakhode hos spedbarn

I følge tall fra Danmark har 1 av 5 spedbarn skjev hodeformen. Dette omtales ofte som plagiocefali. Økningen i antallet spedbarn med skjevt hode kommer av at helsemyndighetene i 1992 kom med en anbefaling om at spedbarn skulle ligge på ryggen for å redusere faren for krybbedød. Dette har ført til at flere og flere spedbarn får skjev hodefasong og flatt bakhode. Det er viktig å merke at osteopatene ikke anbefaler sovestillinger som gir økt fare for krybbedød, men at barnet har et variert leie som reduserer risikoen for skjev hodeskalle.
 

Favorittside

Det er flere elementer som kan være med på å forme et spedbarns hodeform. Nyfødte finner ofte sin favorittside ganske raskt, noe som fører til at de automatisk vender til denne siden når de ligger på mage og rygg. Nyfødte som har vært i gjennom en langvarig fødsel, styrtfødsel, tvillingleie, tang eller vakuumfødsel er også utsatte for å få skjev hodeform. Dersom barnet har utviklet en liten skjevhet i fødselsprosessen kan skjevheten utvikle seg ved at barnet får en favorittside.

Osteopati og behandling av skjev hodeskalle

Osteopatbehandling er en tilnærmingsform hvor spenninger i babyens kropp, nakke og hodeskalle blir kartlagt. Ofte finner man nedsatt bevegelighet og fleksibilitet i bekken og halebensregionen, nakken og i selve hodeskallen og ganen. Osteopatien kan ofte se under behandlingen at spenninger slipper taket, og at babyen slapper bedre av og blir roligere. Ved å avlaste økt spenningsnivå får vev strukket seg ut i sin naturlige utfoldelse, og når hjernen vokser vil den fra da av også kunne skyve på det tidligere stive delen av hodeskallen

Vær oppmerksom på om barnet ditt utvikler en favorittside. Ha en bevisst holdning til at barnet ditt har behov for å veksle mellom ulike sider å ligge på. I en fysioterapistudie gjorde man praktiske, forebyggende, øvelser med en gruppe spedbarn og ingen tiltak med kontrollgruppen. Testgruppen mottok informasjon og rådgivning i håndtering, og øvelser for å minske barnets tilbøyelighet til å foretrekke én hodestilling. Resultatet var tydelig. Hos de som hadde gjort forebyggende øvelser var risikoen for skjevt hode redusert med 46 prosent ved seks måneders alderen, og 57 prosent ved 12 måneders alderen – sammenlignet med kontrollgruppen der tiltak ikke ble satt i gang.

Våre osteopater vil etter en førstegangskonsultasjon gi veiledning og råd til hvordan man selv skal kunne forebygge utviklingen av skjevt hode. Flere av våre osteopater har lang erfaring og mye kunnskap knytte til behandling av spedbarn.  Ta kontakt med oss på telefon 23 21 38 00 eller bestille en førstegangstime her.

Nyeste blogginnlegg

Bestill time i dag!

Du kan booke time på vår online booking , eller ringe oss på 23 21 38 00 vedrørende spørsmål eller booking av time.