Stress ned med osteopat Ingrid

Hva er stress?

Det er ingen universell definisjon på stress, men det kan beskrives som erfaringer som utfordrer det emosjonelle og fysiologiske i kroppen. I den forhistoriske tiden ble stress brukt for å overleve og ved hjelp av stressreaksjoner fikk menneske mulighet til å ignorere skader og kjempe eller flykte for livet (fight/flight respons). Det samme gjelder i dag, men gjennom endringer i samfunnet og miljøet rundt oss brukes denne reaksjonen sjeldent på den måten systemet var designet for. Det kan føre til langvarig stress som er skadelig for oss. Årsaken til stress handler ikke lengre om overlevelse, men hverdagslige problemer rundt jobb, skole, økonomi, familie og sosiale situasjoner. Man får en følelse av å være overveldet av presset. Enkle symptomer på langvarig stress kan være generelle smerter i muskler og ledd, nedsatt søvnkvalitet, lavt energinivå, følelse av å være ufokusert og endret sosial adferd. 

Hvordan påvirker stress kroppen?

Generelt går kroppen gjennom tre stadier i en umiddelbar stressreaksjon: alarm-, motstands og utmattelsesfasen. Fasene skjer inne i kroppen ved hjelp av ulike systemer som nervesystemet og hormonsystemet. 

Alarmfasen er den raske responsen til en utfordrende situasjon og skaper en “fight/flight” respons. Denne fasen gir høyere blodtrykk, mer styrke kan utvikles av muskulaturen, redusert fordøyelse, økt blodsukker, økt utskillelse av adrenalin og noradrenalin, full aktivitet i delen av nervesystemet som regulerer stressreaksjoner og økt mental aktivitet. Samlet gir det best mulig overlevelsessjanser for menneske. 

Hvis den utfordrende situasjonen er over, får kroppen mulighet til å reversere de endringene som skjedde i alarmfasen og returnere til et normalt nivå. Hvis kroppen fortsetter å bli utfordret av situasjonen går kroppen over i motstandsfasen. De høye stressnivåene og fysiologiske endringene opplevd i denne fasen kan føre til dårlig konsentrasjon, irritabilitet og frustrasjon. Hvis dette stadiet fortsetter og kroppen blir stadig mer utsatt for stress går kroppen over til utmattelsesfasen. Symptomer på dette er utmattelse, depresjon, angst, redusert stress toleranse, og nedsatt immunforsvar som fører til økt sannsynlighet for sykdom. Langvarige doser med stress kan også føre til hukommelsesproblemer, læringsproblematikk, økt sannsynlighet for hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, redusert appetitt og nedsatt næringsopptak fra tarmene. Mange studier har funnet en sammenheng mellom stress og irritabelt tarmsyndrom, magesår og inflammasjon i tarmene.

Stress påvirker alle ulikt, og man har sin egen individuelle grense for hva som fører til økt sannsynlighet for helseproblematikk.

Hvordan kan osteopati hjelpe? 

Det er viktig for en osteopat å vite at alle responderer ulikt til stress og osteopaten må derfor alltid tilpasse behandling individuelt til pasienten. Den osteopatiske behandlingen går ofte ut på å behandle de ulike symptomene til pasienten, gi råd for stresshåndtering, og bruke ulike teknikker tilpasset til pasienten. Bakgrunnen for stresset må også avdekkes for å kunne gi behandling og råd som kan oppklare årsaken.

Et eksempel på en osteopatisk behandlingsmetode er å stimulere nervesystemet som styrer stressreaksjoner. Dette kan gjøres ved å eksternt påvirke de anatomiske områdene som nervene ligger i og sørge for god sirkulasjon, senket tensjon i vevet, og fjerne restriksjoner som hindrer bevegelse. 

En enkel øvelse som kan gjennomføres hjemme er dype åndedrag med mellomgulvet. Det kan senke aktivitet i nervesystemet, senke pulsen og blodtrykk slik at stressreaksjoner i kroppen blir redusert. 

Det er viktig å ta vare på egen helse. Ta kontakt i dag hvis du føler at stresset tar over og du trenger en hjelpende hånd. Booke en time til osteopat Ingrid Bjørklund. Ta kontakt oss på tlf. 23 21 38 00 eller på e-post: mail@okklinikken.no

Nyeste blogginnlegg

Bestill time i dag!

Du kan booke time på vår online booking , eller ringe oss på 23 21 38 00 vedrørende spørsmål eller booking av time.