Barnehelse

Ditt barns helse er viktig for oss

Instinktet til foreldre når det kommer til deres egne barn er noe vi tar seriøst, og det osteopati kan hjelpe til med er så mangt.

• Kolikk
• Reflux og irritabel tarm
• Er barnet urolig
• Spedbarn med skjev hodeskalle
• KISS syndrom

Kolikk

Kolikk er et generelt begrep som ofte tas i bruk ved ett utall av forstyrrelser i magetarmkanalen hos spedbarn. Kolikk kan ofte forveksles med reflux, laktose intoleranse, irritabel tarm hos spebarn og allergi. Alle disse formene for «kolikk» gir ulike symptomer, og derav ulik behandling. Disse forstyrrelsene bunner sjeldent i noe patologisk, og så lenge barna legger på seg kan foreldrene ofte beroliges med at det er lite sannsynlig at det er noe alvorlig i veien med barnet.

Osteopatisk behandling ved kolikk

OK klinikken har god erfaring med osteopatisk behandling på barn lider av kolikk. Osteopaten sjekker hele barnet og alt fra babyens holdning, muligheter til bevegelser, reaksjonsmønstre osv. Under osteopatisk behandling ønsker osteopaten å redusere spenninger i hele spedbarnets kropp.

Det man imidlertid ofte ser hos kolikkbarn og som osteopaten har et spesielt fokus på er barnets hode som har vært utsatt for ekstreme krefter i fødselskanalen. Områder i nakken og hodeskallen kan ha blitt komprimert, fordreiet eller overstrukket slik at ulike nervestrukturer kan ha blitt irritert.

Matintoleranse

Er det mistanke om matintoleranse kan OK klinikken hjelp deg. Vi tar blodprøver av barnet og får i løpet av 4-6 uker vite hvilke matvarer barnet reagerer på.

Behandling av reflux og irritabel tarm

Diafragma, vår pustemuskel i mellomgulvet, fungerer som en lukkemuskel for å hindre reflux, men kan også forhindre barnet i å rape dersom mellomgulvet har blitt anspent av at ribben har låst seg som følge av kompresjonen av brystkassen og vridningen som barnet undergår gjennom fødselskanalen. Selve tarmen og muskulaturen i tarmveggen kan ofte også trenge osteopatisk behandling for å få roet ned en irritabel tilstand.

Urolige barn

Urolige barn er ofte alvorlige, rastløse, «grynter» mye, de klynker, de kan gråte mer en gjennomsnittet, de strekker seg ofte i en bue bakover når de gråter eller sover, og de føler ofte et behov for å bevege seg. Disse barna ender ofte med å tiltrekke seg foreldrenes oppmerksomhet ved gråt eller å rope. Derfor blir de ofte ikke rolige før mor og far går rundt med de på armen, eller blir kjørt i bil eller barnevogn.

Årsaker til urolige barn

Årsaker til at urolige barn ikke klarer å finne roen i egen seng kan være mange. Under fødselen utsettes spedbarnet for betydelige krefter. Tar man i betraktning den trange fødselskanalen, at noen barn presses gjennom et skjevstilt bekken, at noen babyer blir tatt med tang eller vakuum kan man forstå årsaksmekanismer til at ledd og vev kan forskyve seg så mye at babyen kan få problemer.

Osteopatisk tilnærming til urolige barn

Etter å ha fått informasjon om svangerskapet, fødselen og tiden deretter, sjekker osteopaten hele kroppen på barnet. Den osteopatiske behandlingen består av å korrigere nedsatt bevegelighet og fleksibilitet med skånsomme teknikker. Osteopaten vil også kunne gi deg noen råd vedrørende mat barnet kan reagere på.

En babys kropp er ment å være smidig og myk, ikke stiv og opphengt, og heller ikke ha hang til å bare ligge en vei. Ser man dette bør man spørre seg om hvorfor? Etter osteopatisk behandling vil mange barn falle til ro, kroppen vil fungere bedre, og hele familien vil ha glede av at det blir ro og harmoni i hjemmet.

Spedbarn med skjeve hodeskaller

Osteopater behandler stadig flere babyer med skjeve hodeskaller, eller plagiocefali som det også kalles. Økningen i forekomsten av skjeve hodeskaller kom i kjølvannet av krybbedødforebyggingen hvor barna konsekvent skulle legges på ryggen. Dette har dessverre ført til mange babyer med helt flate bakhoder, og babyer med skjeve hodeskaller.

Spedbarn med torticollis eller som har en klar tendens til å ligge med hodet til en side er veldig utsatt. Nyfødte som har vært gjennom en langvarig fødsel, styrtfødsel, tvillingleie, trang eller vakuumfødsel er også utsatte. Når de kommer til behandling er hodet på belastningssiden ofte helt flatt. Siden hodet er av brusk og lett å forme vil den ensidige belastningen forskyve den ene siden av hodet fremover slik at ansiktet også blir skjevt. (NB: Viktig å merke at osteopatene ikke anbefaler sovestillinger som gir økt fare for krybbedød, men at barnet har et variert leie som reduserer risikoen for skjev hodeskalle.)

Osteopati og skjev hodeskalle

Osteopatbehandling er en tilnærmingsform hvor spenninger i babyens kropp, nakke og hodeskalle blir kartlagt. Ofte finner man nedsatt bevegelighet og fleksibilitet i bekken og halebensregionen, nakken og i selve hodeskallen og ganen. Man kan ofte se under behandlingen at spenninger slipper taket, og at babyen slapper bedre av og blir roligere.

Ved å avlaste økt spenningsnivå får vev strukket seg ut i sin naturlige utfoldelse, og når hjernen vokser vil den fra da av også kunne skyve på det tidligere stive delen av hodeskallen. Før behandlingen klarte ikke barnet å strekke dette vevet på grunn av den massive stivheten.

KISS syndrom og osteopati

KISS syndrom er bl.a. en feilfunksjon og ubalanse i muskelskjelettsystemet i den øvre delen av nakken hos spedbarn og barn, og kan føre til en asymmetrisk belastning og utvikling som er uheldig for normal motorisk utvikling og fri utfoldelse. Noe lignende kan man se ved muskulær torticollis, spedbarnsskoliose og atlasblokkering. KISS er forkortelsen for Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain.

Kjennetegn hos barn med KISS

Disse barna ligger med hodet rotert ofte til en side. Kroppen holdes krumt i sideplanet som en banan, og armen og benet på innsiden av bananen har dårligere plass, og kan motorisk utvikle seg tregere. Den nedsatte nakkebevegeligheten gir barna ofte problemer med å suge på spesielt et av morens bryster. Ubehaget barnet føler kan føre til kolikksymptomer, uro og gråt. Disse barna ligger også ofte med hodet ekstremt bakover.

Den ensidige hodestillingen kan raskt føre til et flatt bakhode siden kraniet er av brusk og lett å forme. Når bakhodet blir flatt forskyves ofte «massen» fremover slik at ansiktet på samme side også står lenger frem. Disse barna er også ofte ømme og sensible i nakken.

Hva kommer KISS KIDD av?

Ofte kommer det av for raske eller alt for langvarige fødsler, tang eller vakuumfødsler. Seteleie og tvillingleie er også faktorer som kan bidra til utviklingen av KISS. Uansett KISS eller ikke. Barn med denne type historikk anbefaler osteopatene på OK klinikken bør sjekkes for å forebygge senkomplikasjoner. KIDD er forkortelsen for Kiss-Induced Dysgnosia and Dyspraxia.

Kjennetegn hos barn med KIDD

Hos KIDD barn ser man ofte at de kan slite med motorikken, de har en dårligere balanse som fører til treghet og slumsethet.  De kan får problemer med hodepine, konsentrasjonsvansker og lese og skrivevansker.

Hva ser osteopaten på hos KISS – KIDD barn?

Osteopaten ser på kroppen til hele barnet og bruker skånsomme teknikker på bindevevet rundt indre organer, nakken og selve hodeskallen. I tillegg til nakkeblokkeringene har man også ofte funn i selve hodeskallen som for eksempel inn i ganen som er med på å opprettholde den skjeve hodeskallen.

Sjekk ut vår online booking for ledige timer hos våre terapeuter.

Les mer om våre terapeuter.