Bil- og sykkelulykker

Osteopati etter bilulykker, sykkelulykker og traumer etter fall

Hva skjer med kroppen når vi faller og slår oss på isen, vi snubler, vi lander feil etter hopp og stup, eller vi bråstopper ved kollisjoner eller sykkelulykker?

Problemene og smertene man kan få i etterkant avhenger litt av hvilken kraft man ble utsatt for i kollisjons- eller skadeøyeblikket. Desto større fart, jo flere kast med raske rykk i forskjellige retninger, jo mer uheldig landing, desto større mulighet er det for å få kroniske plager og smerter.

Hvorfor velge å gå til en osteopat?

Kreftene som spiller inn på kroppen i kollisjonsøyeblikket forplantes inn i menneskekroppen for så å sette seg fast i form av spenninger i muskulatur, knokkelvev og bindevev. Disse spenningene som oppstår kan forskyve og ”låse av” forskjellige områder i kroppen, og er nødvendigvis ikke lett for et utrent øye å se, men som en kraniosakral osteopat kan undersøke seg frem til. Alle disse spenningene vil kunne føre til ulike former for plager og smerter, samt stivhet i forskjellig grad. Ikke nødvendigvis rett etter uhellet, men kan dukke opp etter lang tid.

Det er summen av mange skader som gjør at kroppen til slutt ikke klarer å kompensere, og når man har kommet så langt får man ofte et stort behov for å oppsøke en osteopat. Jo tidligere, jo bedre. Kom gjerne etter en ankelovertråkk selv om du ikke føler smerter. Det vil du være tjent med i lengden. På den måten tar du ansvar for egen helse og forebygger belastningslidelser.

Whiplash eller nakkesleng

Whiplash eller nakkesleng beskrives som symptomer fra nakken og tilstøtende områder forårsaket av en antatt bløtdelsskade. Kroniske smerter, dårlig hukommelse, svimmelhet og hodesmerter samt stiv nakke er symptomer man ofte opplever ved denne type skade.

Merk at brudd, leddforskyvninger, eller nerveskader betegnes som alvorligere nakkeskade og er derfor utenfor definisjonen som nakkeslengskade.

Påkjørsel bakfra

Påkjørsel bakfra forbindes ofte med denne skaden, men nakkesleng kan også forekomme ved kollisjon fra siden. Hodet kastes kraftig bakover, og får deretter et tilsvarende kast framover.

Whiplash kan vi også se etter uhell under sportslige aktiviteter både sommer og vinter.

Sjekk ut vår online booking for ledige timer hos våre terapeuter.

Aktuelle blogginnlegg