Senvirkninger etter Covid-19 og osteopatibehandling

Osteopatibehandling mot følgskadene etter koronaMot slutten av april 2022 oppsøkte Beate Nereng Larsen hjelp hos osteopat Hilde Vermedal ved OK klinikken på Majorstua i Oslo. Beate tok kontakt med klinikken på grunn av symptomer som hjertebank, indre uro, nervøsitet, søvnvansker, samt nakke og ryggspenninger etter å ha vært smittet med Covid noen måneder tidligere. Symptomer […]

Senvirkninger etter Covid-19 og osteopatibehandling

Mot slutten av april 2022 oppsøkte Beate Nereng Larsen hjelp hos osteopat Hilde Vermedal ved OK klinikken på Majorstua i Oslo. Beate tok kontakt med klinikken på grunn av symptomer som hjertebank, indre uro, nervøsitet, søvnvansker, samt nakke og ryggspenninger etter å ha vært smittet med Covid noen måneder tidligere. Da Beate ble syk for […]

Senvirkninger av Covid 19 – korona sykdom

Marianne Getz Skotvedt har slitt lenge med et utall av symptomer og senvirkninger etter å ha hatt korona, Covid 19, og har fått god hjelp av osteopatibehandling ved OK klinikken. Marianne arbeidet som ergoterapeut da hun ble smittet av korona i april 2020, og lite ante hun den gang at hun nå nesten et år […]