Life Coaching med Mats Graf

Noen av utfordringene i livet er enklere å håndtere enn andre – gjerne fordi vi forstår hva de kommer av. Da er det lettere å løse dem gjennom å endre aspekter hos oss selv. Men så er det de andre utfordringene våre, da. Der de underliggende problemene ennå ikke er synlige for oss – hvordan […]