Lymfødem

Er du en som synes det er vanskelig å skille på lymfødem og lipødem? Du kan trøste deg med at du ikke er den eneste.  Lymfødem er hevelser i arm eller ben som kommer av økt lymfe utenfor lymfesystemet, som vil si at lymfesystemet av ulike årsaker ikke klarer å drenere tilbake overskuddvæsken til blodsirkulasjonen, […]