Diana Abramova

Fysioterapeut

Hun er en fysioterapeut som er opptatt av å øke bevegeligheten gjennom ulike former for teknikker for derigjennom å kunne bidra til at pasientene får en bedre livskvalitet. For de av dere som ønsker å gå til Diana er det en fordel å kunne snakke engelsk.

Behandlingen er basert på kunnskap om bevegelse, kropp og funksjon, og består av teknikker som «stretching», massasje, massasjelignende gjentatte bevegelser, rådgivning og øvelser som er basert på funnene fra den klinisk undersøkelsen hennes.  

OK klinikkens filosofi er at økt bevegelighet reduserer smerte og plager, og gir et bedre liv noe Diana fullt ut kan si seg enig i.

Diana ser verdien i en helhetlig tilnærming til pasienten da en plage et sted på kroppen ofte ikke kun kommer fra dette lokale området.

Spesialfelt

Korsrygg- og nakkesmerter, hælsmerter, overtråkkproblematikk, kneplager, og ulike former med problemer i skuldre hvor vev kommer i klem.

Utdanning

Fysioterapeut ved Saxion University of Applied Sciences i Enschede i Nederland.