Fysioterapi

Hva behandler en fysioterapeut?

Fysioterapi egner seg godt ved plager med kne, nakke, belastningslidelser, ryggplager, isjias, bekkenløsning, sene- og muskelbetennelse, musearm, idrettsskader, hodepine, ankel – og fotplager. 

Hvordan behandler en fysioterapeut?

Våre fysioterapeuter gjennomfører grundige undersøkelse av alle nye pasienter. Terapeutene vil gå igjennom din sykdomshistorikk, og foreta fysiske undersøkelser for å lokalisere smerten i ledd og muskulatur og årsaken til denne. Retningen i behandlingsformen baseres på de grundige fysiske vurderingene, terapeutens kunnskap og erfaringer, og dine preferanser som pasient. 

Hensikten med opptrening eller behandling hos fysioterapeuter er å optimalisere din bevegelsesfunksjon, rehabilitere skader og plager, eller å forebygge problemer. Våre terapeuter benytter seg av ulike teknikker for å gi deg best mulig behandling. Flere av våre fysioterapeuter har videreutdanning innenfor personlig trening og benytter seg av behandlingsteknikker som slyngetrening (Red Core), triggerpunktsbehandling, kinesiotaping, ultralyd- og vibrasjonstrening.

Våre fysioterapeuter har mulighet til å undersøke og behandle uten henvisning fra helsepersonell. Dette betyr at du kan komme deg raskt til behandling og sett i gang rehabilitering av din skade eller plage. Våre terapeuter kartlegger dine behov for behandling, opptrening og rehabilitering slik at du kan gjenvinne din funksjonsevne raskest mulig.

Sjekk ut vår online booking for ledige timer hos våre terapeuter.

Les mer om våre fysioterapeuter:

Aktuelle blogginnlegg