Henning Abrahamsen

Osteopat

Osteopati for Henning er ønsket om å finne ut hvor kroppen trenger assistanse til å kunne gjenvinne økt bevegelighet, blodsirkulasjon og livskvalitet. Gjennom testing og undersøkelse kartlegger han strukturer som er med på å skape pasientens plager. Videre finner han og pasienten sammen ut hvor veien videre går avhengig av målsettingen med behandlingen, funnene etter undersøkelsen. Det legges en plan for den videre behandlingen hvor det blir lagt stor vekt på den personlige tilnærmingen til hvert enkelt individ.

Henning har kjørt aktivt snowboard i flere år og har vikariert som trener ved HSG (Hovden Skigymnas) for Snowboardlinjen. Han har gjennom Snowboard og Skating fått skader av ulik art opp gjennom årene, og har gjennom egenerfaring følt på kroppen hvordan osteopater og osteopatien har løftet han opp og skadefri igjen så han ble klar for nye utfordringer. Ved å både føle på egen kropp og erfare den positive effekten av osteopatibehandling vekket dette en nysgjerrighet og interesse for osteopatien som førte til yrkesvalget hans.  Gjennom opplevelsen av å møte behandlere som forstod hvor og hvorfor kroppen hadde satt seg fast, eller hengt seg opp, ble opplevelsen av å få tilbake en velfungerende kropp så sterk at han ønsket å videreformidle denne trygge tilnærmingen til andre.  Valg av yrke ble derfor lett, motiverende og meningsfylt, og er noe han brenner for å hjelpe andre med.

Spesialfelt

Alle typer plager, fra akutt traumer som overtråkk, lårhøner, strekkskader, kink, hekseskudd, og mer langvarige plager som senebetennelser og vondter med ukjent opphav. 

Utdanning

• Høyskolen i Kristiania