Jasper Liwanan

Fysioterapeut

Jasper S. Liwanan er utdannet fysioterapeut ved Saxion University of Applied Sciences i Enschede i Nederland. 

Jasper ser verdien i en helhetlig tilnærming til pasienten da en plage et sted på kroppen ofte ikke kun kommer fra dette lokale området.

Han er en fysioterapeut som er opptatt av å øke bevegeligheten gjennom ulike former for teknikker for derigjennom å kunne bidra til at pasientene får en bedre livskvalitet.  Behandlingen er basert på kunnskap om bevegelse, kropp og funksjon, og består av teknikker som «stretching», massasje, massasjelignende gjentatte bevegelser, rådgivning og øvelser som er basert på funnene fra den klinisk undersøkelsen hans.  

Jasper skrev i sin prosjektoppgave om tennisalbuesmerter, noe som naturligvis gjør han spesielt interessert i pasienter med nakke og armplager.

OK klinikkens filosofi er at økt bevegelighet reduserer smerte og plager, og gir et bedre liv noe Jasper fullt ut kan si seg enig i.

Utdanning

• Utdannet fysioterapeut ved Saxion University of Applied Sciences i Enschede i Nederland