Kvinnehelse

Bekkenløsning og svangerskap

Under svangerskapet produserer kvinnen hormoner som gjør at kroppen forbereder seg på fødselen. Leddbåndene mykes opp for at barnet skal kunne komme lettere gjennom fødselskanalen uten problemer. Dette er en normal fysiologisk reaksjon på kroppens gravide tilstand, en slags naturlig bekkenløsning.
Store forandringer under graviditeten

Under graviditeten gjennomgår kroppen store forandringer. Magen vokser, man blir tyngre, kroppsholdningen endres, og blodsirkulasjonen og pusten prøver å tilpasse seg endringene. Bløtdeler som muskulatur og leddbånd får økt belastning og kan bli anspent og irriterte. Begynner leddflater å gli kan nerver bli irriterte og skape smerter fordi de kommer i klem.
Den økte belastningen kan for noen føre til bekkenløsning som kan føre til anspent muskulatur og overstrukne leddbånd, noe som igjen forstyrrer asymmetriske bevegelser, og som vil kunne provosere kroppen. Tilstanden opptrer som regel et stykke ut i svangerskapet, men kan forekomme også på et tidligere stadium.

 

 

Osteopatisk behandling ved bekkenløsning

Hvilke fordeler kan osteopatisk behandling tilføre den gravide? Ved å fjerne unødig belastning på ledd, muskler og leddbånd vil den gravides ve og vel tilta da holdningen forbedres. I kjølvannet av dette vil man kunne forebygge en eventuell bekkenløsning, sirkulasjonen bli bedre noe som igjen kan forebygge åreknuter og «spiderwebs» som mange får i løpet av et svangerskap. Men det aller viktigste er å sørge for et så åpent bekken og fødselskanal som mulig for å prøve å forebygge å unngå for langvarige fødsler og komplikasjoner. Råd om pusteøvelser vil også bidra til en raskere åpning og mer effektiv fødsel.

Bekkenlåsning og svangerskap

Mange kommer til OK klinikken på grunn av smerter i bekkenområdet under svangerskapet med mistanke om bekkenløsning. Etter å ha gjennomgått sykehistorien og undersøkelsen viser det seg relativt titt og ofte at smertene ikke kommer av en bekkenløsning, men av en bekkenlåsning.
Osteopati og bekkenlåsning

En bekkenlåsning er en tilstand hvor et eller flere ledd i korsrygg, bekken og hofteområdet har låst seg fast. «Låse opp» slike ledd er osteopaten skolert til. Det viktig å få korrigert disse feilstillingene for at den gravide skal kunne fortsette sine daglige gjøremål på jobben og i privatlivet, men aller viktigst er det å få i gang bevegeligheten i bekkenet så den forestående fødselen blir minst mulig hindret av et bekken som står skjevt. Et asymmetrisk bekken som er låst i et eller flere ledd kan føre til en unødig forlengelse av fødselen, eller kanskje til og med unødvendige komplikasjoner.

Sjekk ut vår online booking for ledige timer hos våre terapeuter.

Les mer om våre terapeuter.