Life Coaching

Life Coaching

Noen av utfordringene i livet er enklere å håndtere enn andre – gjerne fordi vi forstår hva de kommer av. Da er det lettere å løse dem gjennom å endre aspekter hos oss selv.

Men så er det de andre utfordringene våre, da. Der de underliggende problemene ennå ikke er synlige for oss – hvordan kan vi iverksette tiltak da? Det er som å ha bind for øynene. Da kan vi i større grad sitte fast i mønstre som bare gjentar seg og som vi ikke vet hvordan vi skal kunne komme ut av.

Life Coaching, slik Life Coach Mats Graf ser det, er å kunne hjelpe deg ved å se og forstå de skjulte mønstrene. Da kan du lettere bli presentert for nye perspektiver på din situasjon, dine holdninger og utfordringer. I tillegg gir han deg gode teknikker og øvelser som gjør at du kan etablere nye måter å tilnærme deg en viss type situasjon, en utfordrende person, en hang-up eller en spesifikk, uønsket sinnstilstand.

Vår coach Mats Graf vil hjelpe deg med å peke ut vanemønstre som holder deg tilbake, samt gi deg veiledning i å bryte ut av disse. Mats kan benytte massasje, akupunktur eller yoga som hjelpemidler dersom det er optimalt. Han kan også veilede deg i avspenningsteknikker. Mats har jobbet i over 20 år med å hjelpe mennesker i å mestre ulike livsutfordringer – for å skape konstruktive endringer, mestringsfølelse og et bedre liv.

Sjekk ut vår online booking for ledige timer hos våre terapeuter.

Les mer om vår Life Coach: