Muskel og skjelettsmerter

Osteopati og muskel-skjelettlidelser

Osteopater har god kunnskap innen trygg undersøkelse, behandling og forebygging av muskel og skjelettlidelser, på lik linje med fysioterapeuter. Osteopater er primærkontakter, og faget osteopati ble offentlig godkjent behandlingsform og innlemmet i det norske lovverket fra den 01.05.2022.
Hvordan går en osteopat frem?

Mange sliter med muskel og skjelettlidelser noe osteopater har god kompetanse på. Som osteopat ser man på sammenhengene mellom de forskjellige faktorene som det fysiske, psykiske og sosiale. Osteopater sjekker ikke bare lokalt hvor man har plager, men undersøker også andre steder som kan ha en sammenheng med smerteområdet, og som kan være en sterk medvirkende faktor til lidelsene. Det er en helhetlig tilnærming som starter ved en god og grundig samtale og undersøkelse ved førstegangskonsultasjonen, og som ender i en behandling som forklares og begrunnes av osteopaten. Osteopater bruker god tid på deg, og du får et behandlingsopplegg som er individuelt tilpasset deg og dine plager.

 

Hvilke teknikker benytter en osteopat seg av?

En osteopat benytter seg av et bredt spekter av teknikker. Hendene er osteopatens verktøy, og man kan tilnærme seg forskjellige problemstillinger med lette og/eller mer tydeligere grep. Eksempler er manipulasjonsteknikker (knekking), tøyninger av muskulatur og bindevev, samt eventuelle øvelser for å vedlikeholde igjen-vunnet fleksibilitet.
Hva kan man forvente over tid etter osteopatibehandling?
Ofte vil man raskt kunne føle en forbedring etter å ha startet med osteopatibehandling. Det skyldes gode verktøy som har blitt tatt i bruk, og som gjør at du vil kunne håndtere hverdagen og plagene dine på en bedre måte. Med behandling og egeninnsats vil smerter kunne bearbeides slik at man enten blir kvitt plagene, eller at man får plagene sjeldnere med lavere intensitet, og periodene med smerter blir ofte mer kortvarige.

 

Forebyggende osteopatibehandling

Som pasient bør man alltid ha i mente at jo eldre man blir, jo vanligere blir det at man har litt vondt både her og der. Ved å ta noen forebyggende osteopatibehandlinger hvert år vil mange kunne holde denne utviklingen bedre i sjakk.

 

Osteopati ved langvarige og vedvarende plager, såkalte kroniske muskel- og skjelettplager

Osteopati kan absolutt være et alternativ man kan prøve ved vedvarende og langvarige smerter og plager, det som ofte benevnes som kroniske lidelser. Det er mange som opplever denne type ubehag som uhelbredelige, noe de nødvendigvis ikke behøver å være. Med osteopati kan man bli kvitt plagene, eller bli bedre slik at de ubehagelige periodene blir mindre smertefulle og av mer kortvarig karakter.
Får du ingen bedring etter osteopatibehandlingene vil osteopaten være behjelpelig med å få deg kanalisert til noen som presumtivt kan hjelpe deg videre. Ved behov for videre utredning, eller dersom det er mistanke om alvorlig sykdom vil osteopaten din informere deg om hva neste tiltak bør være.

 

Osteopati og samarbeid med bl.a. fysioterapeuter

På OK klinikken samarbeider osteopatene tett med fysioterapeutene og akupunktørene innenfor muskel- og skjeletthelse. Tverrfaglig samarbeid er nyttig for både pasienter og terapeuter da evaluering og kunnskapsdeling utvikler profesjonsgruppene. På den måten vil pasientene få en bedre og riktigere behandling.

Sjekk ut vår online booking for ledige timer hos våre terapeuter.

Les mer om våre osteopater:

Aktuelle blogginnlegg: