Osteopati

Hva er og hvordan behandler man Osteopati?

Osteopati oppdager og korrigerer forstyrrelser i kroppens evne til selvhelbredelse. 

Osteopater behandler smerter og plager i rygg, nakke, hode, armer og ben. Sportsskader, skjeve hodeskaller, kolikk, urolige barn, migrene, hodepine, fordøyelsesproblemer og kroniske infeksjoner som ørebetennelser og gjentagende urinveisinfeksjoner er også områder som hyppig behandles av osteopater. Dette gir bare en liten pekepinn på hva osteopater kan behandle. Osteopater behandler ikke sykdommer eller lidelser.

Osteopaten er opptatt av å optimalisere helsen din ved å få frem potensialet ditt. Ved å arbeide for bedre funksjonalitet forebygger osteopaten at sykdom og lidelse oppstår.

Osteopatiens historikk

Ostepatien har sin opprinnelse fra den amerikanske legen Andrew Taylor Still og ble grunnlagt på slutten av 1800-tallet. Han var av den oppfatning at man måtte utnytte kroppens eget iboende apotek, kroppens egen evne til å helbrede seg selv, fremfor å innta legemidler. Han utviklet et system hvor man med enkle teknikker gjenopprettet symmetrisk balansert bruk av all muskulatur og vev, som igjen fører til optimalt energi og muskelspenningsforbruk og bedre livskvalitet.

Osteopatiens filosofi

Taylor Still utviklet undersøkelsesmetoder og teknikker hvor man behandler de stedene på kroppen som dominerer negativt i et unormalt bevegelsesmønster, og som ikke behøver å være lokalisert der pasientens smerte sitter. Å bevege seg rundt med en kropp som har nedsatt bevegelighet er uøkonomisk og lite hensiktsmessig da det hele tiden vil trekke kroppen ut av balanse og midtlinje. Denne ubalansen fører til unødig belastning på muskulatur og vev. Resultatet er et overforbruk av muskelspenninger ved at pasienten må «tvinge» kroppen ut av feilstillinger og bruke mer muskelkraft enn nødvendig for å kunne fortsette sine daglige aktiviteter. Det økede spenningsnivået øker trykket på ledd og skiver og kan på sikt føre til belastningslidelser som slitasje, artrose, prolaps og nedsatt funksjon og førlighet.

Denne filosofien og tankemodellen fører til at en smerte eller en plage et sted i kroppen vil bli behandlet ikke bare lokalt, men også flere andre steder på kroppen. Det er dominoeffekten som spiller en rolle her. Nedsatt bevegelighet et sted må kompenseres et annet sted. Resultatet er at undersøkelse og behandling i osteopatien gjøres av hele kroppen og er essensielt i jakten på god helse.

Sjekk ut vår online booking for ledige timer hos våre terapeuter.

Les mer om våre osteopater:

Aktuelle blogginnlegg