Plager i kjeveleddet

Problemer i kjeveledd er den nest hyppigste årsak til smerte i ansiktsregionen, den hyppigste årsaken er tannpine. I tillegg til smerter oppleves det også ofte en knekking i kjeveleddet når man åpner eller lukker munnen. Dette er et symptom på at kjeven er i dysfunksjon (har nedsatt funksjon).

Vi deler opp problemene i kjeven i to hovedgrupper:

1. Akutt kjevelåsning

Etter en bilulykke, fall/ slag på kjeven og etter ved tannlegebesøk hvor munnen har vært åpnet høyt ved å fjerne visdomstann osv. Dette skjer på grunn av en discus (menisk) i kjeveleddet er anterior/posterior ute av stilling.

2. Dysfunksjoner (nedsatte funksjoner).

Vi ser forskjellige årsaker til en nedsatt funksjon av kjeveleddet, og de vanligste er:
1. Årsaken er primært er å finne i kjeveleddets muskler og ikke i selve leddstrukturene. Kjevesmertene oppstår ved å tygge, eventuelt ved å gnisse tenner om natten.
Primære årsaker til en slike smerter i kjeven kan være; nakkesleng skade(whiplash) , stress (anspent kjeve), samt problemer i øvre nakkeregion. Symptomer: hodepine, ansikts smerter, knekking i kjeven, øresymptomer og redusert gapeevne.
2. Feil bittstilling
3. Slitasje (arthrose) av leddflatene i kjeveleddet, som følge av de overnevnte problemstillingene.

Osteopaten behandler kjevelåsninger

Først blir det gjort en grundig undersøkelse av kjeven, hvor problemet blir lokalisert og hvilken behandlingsform som er nødvendig. For eksempel en akutt kjevelåsning i den fremste delen av leddet vil vise symptomer som nedsatt bevegelse hvor pasienten ikke kan åpne munnen (max 25mm), med sterke smerter i kjeven(ledd og leddbåndsmerte), samt en forskyvning av kjeven til den siden hvor smerte i kjeven føles.

Normalisering av kjevens muskler

Ved akutte kjevelåsninger behandler osteopaten selve leddet i kjeven, hvor det blir det gjort en reposisjon av discus(menisken). Idet discus reponeres, forsvinner smerten i kjeven og dermed også feilstillingen av kjeven. Etter en reponering av kjeveleddet blir det anbefalt mellom 2-4 behandlinger av en osteopat for å normalisere kjevens muskler slik at dette ikke utarter seg til en kronisk tilstand for pasienten.

Osteopaten behandler kjevedysfunksjoner

Den nedsatte funksjonen av kjeven/kjeveleddet blir behandlet avhengig av hva som er årsak til kjevesmerten. Ved feil bittstilling henviser osteopaten pasienten til tannlegen, men ofte må vi også her behandle kjevemuskler, hals og nakkemuskler som har blitt for stramme og er en årsak til symptomer som hodepine, svimmelhet osv.

Kilder:
– Somatic Dysfunction in Osteopathic Family Medicine, edited by Kenneth E. Nelson
– Temporomandibular Joint Disorder, Daniel M. Laskin
– Kjeveledd Dysfunksjoner, Tormod Hagen

Sjekk ut vår online booking for ledige timer hos våre terapeuter.

Les mer om våre osteopater: