Priser

Her finner du en prisoversikt over våre tjenester

Liste med priseksempler, se full oversikt ved timebestilling.  Smitteverntillegg på 30kr kommer i tillegg.