Psykomotorisk fysioterapi

Våre terapeuter innen psykomotorisk fysioterapi hjelper deg til å bli bedre kjent med kroppens smertereaksjoner gjennom å se på sammenhengen mellom pust, spente muskler og smerter i kroppen.   

Psykomotorisk fysioterapi øker bevisstgjøringen av din kroppsholdning, pustemønster og spenningsnivå. Pust og spenningstilstand endrer seg i takt med hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønstre kan låse seg over lengre tid og gi smerter i muskel, skjelett og sener. Traumatiske hendelser eller langvarig sykdom kan belaste kroppen, og gi økte spenninger som setter seg i kroppen. Psykomotorisk fysioterapi ser på sammenhengen mellom disse elementene og tilpasser behandlingen etter den enkeltes behov. Ved hjelp av en førstegangstime hos en av våre terapeuter kan du raskt finne ut om dette er en behandlingsform som passer dine plager og behov.

Hva behandler en psykomotorisk fysioterapeut?

Har du økte muskelspenninger på grunn av feil arbeidsstilling, uheldige vaner, eller emosjonelle problemer, vil psykomotorisk fysioterapi kunne være behandlingsformen for deg. Vår psykomotoriske fysioterapeuter behandler deg som har hatt vedvarende smerter i muskulatur over tid, og dersom du plages med anspenthet eller plager relatert til pust. Behandlingen gis også til de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer, tretthetsplager eller dersom du ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeidssituasjonen eller sosiale relasjoner. Dersom du har vært innom mange ulike behandlingsformer, men ikke funnet rett behandling for deg, kan psykomotorisk fysioterapi vise seg å ha god effekt.

Hvordan behandler en psykomotorisk fysioterapeut?

Behandling hos en av våre psykomotoriske fysioterapeuter innebærer samtaler og ulike behandlingsformer som massasje, berøring, bevegelse og øvelser. Alle våre terapeuter setter av god tid til undersøkelse og samtale vedrørende din situasjon. Ut i fra denne første timen settes det opp et mål for den videre behandlingen. Behandlingsformen gir deg kontakt med muskelspenninger og egen pust slik at du gjenerobrer din naturlige avspenningsevne. Den hjelper deg også med å fordele kreftene du bruker på daglige gjøremål. Bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen og det oppfordres til refleksjon og samtale rundt det som skjer i behandlingsrommet.

Sjekk ut vår online booking for ledige timer hos våre terapeuter.