Red Cord

Red Cord og fysioterapi

Er fysioterapibehandling med Red Cord et effektivt behandlingsalternativ?

Fysioterapibehandling med Red Cord gir deg muligheten til å gjenvinne funksjon, og gjenopprette de smertefrie bevegelsesmønstrene ved å forbedre funksjon i musklene. Red Cord i seg selv er en type slynge som fungerer som et verktøy til ulike mål innen fysioterapien. Metoden er basert på forskning og vitenskapelige studier for behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettplager.

Målet med denne formen for fysioterapi er som nevnt å gjenvinne smertefrie bevegelsesmønstre slik at man kan forbedre funksjonen sin, ved å styrke den nevromuskulære aktiviteten (arbeidet mellom nerver og muskler) i kroppen vår. Red Cord trening legger vekt på årsaken bak plagene ved å utfordre muskelsamspillet og nervesystemet vårt.

Behandlingsmetoden er basert på fire grunnelementer:
  1. Kroppsvektbærende øvelser i Red Cord slynger som oppfordrer til muskelaktivering
  2. Kontrollerte vibrasjoner påført på utvalgte deler av kroppen
  3. Gradvis kunne øke belastning
  4. Smertefri behandling og bevegelser

 

Tror du fysioterapibehandling med Red Cord kan være noe for deg?

I fysioterapien er denne behandlingsmetoden et verktøy som vil kunne effektivisere smerteredusering, justering av holdning knyttet til balanse, samt skape mer kontroll over muskelresponsen hos de med eksempelvis korsryggssmerter, kne- og skulderproblemer.

Sjekk ut vår online booking for ledige timer hos våre terapeuter.

Les mer om våre fysioterapeuter: