Vilde Engevik Hjørnevik

Psykomotorisk fysioterapeut

Langvarige belastninger som stress eller traumatiske opplevelser, kan påvirke kroppen, både mentalt og fysisk. Vilde er opptatt av kroppen som helhet, og å hjelpe deg med det du selv anser som viktig. Hun ønsker å hjelpe deg til å mestre hverdagen gjennom en kroppslig tilnærming, slik det er hensiktsmessig for nettopp deg.

Hun har erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og er nå under spesialisering i psykomotorisk fysioterapi. 

Hun tar også i mot allmennfysoterapi-pasienter, og er særlig interessert i nakke- og skulderplager, samt rehabilitering etter ortopedi. Hun har også erfaring innen rehabilitering etter hjerneslag og belastningsrelaterte lidelser. En viktig grunntanke for Vilde er å jobbe kunnskapsbasert innen fysioterapifaget.

Utdanning

• Fysioterapeut